in Thế giới cười

Truyện cười: Vì không mặc áo len

Trong tiết học vật lý…

Vì không mặc áo len
Vì không mặc áo len
Vì không mặc áo len
Vì không mặc áo len
Vì không mặc áo len
Vì không mặc áo len
Vì không mặc áo len
Vì không mặc áo len

 

Xem thêm:

Bài viết cùng chủ đề